Dramatisk intro til Dansk El forbunds årlige kongres. Filmen skulle vække følelsen af stolthed for faget hos forbundets medlemmer.
En ud af mange portrætfilm der blev vist på kongressen samt på DEF's hjemmeside

You may also like

Back to Top